English

JTL Hakkında

Journal of Turkish Literature'ı Sunuş

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi tarafından yılda bir kez yayımlanan Journal of Turkish Literature (Türk Edebiyatı Dergisi), içeriğinin tamamını başlangıcından bugüne bütün Türk edebiyatlarına ayıran ilk ve tek uluslararası İngilizce bilimsel dergidir.

Türklerin edebiyatı yaşayan en eski edebiyatlar arasındadır. Yaklaşık on iki yüzyıllık tarihi boyunca pek çok kıtada ve bölgede, pek çok dilde ve alfabede kendisini ifade etmiş, dış etkilere açık olmasının yanı sıra kendisini yenileme gücünü hep sergilemiştir. Orta Asya’dan Anadolu ve ötesine uzanan Türk edebiyatı, Türk topluluklarının ve kültürlerinin sadık bir aynası, yeni ufuklar açan düşünce ve ideallerin bir aracı olmuştur. Türk edebiyatı hem kalıcı değerleri bünyesinde barındırmış, hem de değişimin itici gücü olabilmiştir. JTL, Asya, Ortadoğu, Balkanlar ve başka yerlerdeki Türklerin edebi ürünlerini kendi alanı içinde sayarken bu özellikleri yansıtmayı amaçlıyor. JTL, özellikle Selçuklu, Osmanlı ve modern Türk edebiyatı üzerinde yoğunlaşırken Türk edebiyatının Orta Asya’daki köklerini de ihmal etmiyor.

Journal of Turkish Literature, (yayımladığı) bilimsel ve eleştirel incelemelerin, tarafsızlık prensiplerine bağlılığını taahhüt etmektedir. Yazarlardan istenen makaleler, dergiye gönderilen yazılar saygın uluslararası hakemler tarafından yazar adları gizlenerek değerlendirilmektedir.

Talât Sait Halman
Genel Yayın Yönetmeni

EDİTÖRLER

Talât Sait Halman
Genel Yayın Yönetmeni
Laurent Mignon
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Süreyya Elif Aksoy
Asistan Editör

DANIŞMA KURULU

Metin And
Bilkent Üniversitesi
İlhan Başgöz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Halil İnalcık
Bilkent Üniversitesi
Geoffrey Lewis
Oxford Üniversitesi
Walter G. Andrews
Washington Üniversitesi
Louis Bazin
École des Langues Orientales
Bernard Lewis
Princeton Üniversitesi
Irene Melikoff
Strasbourg Üniversitesi

YAYIN KURULU

Füsun Akatlı
Yeditepe Üniversitesi
Murat Belge
Bilgi Üniversitesi
András J. E. Bodrogligeti
California Üniversitesi
Dilek Doltaş
Boğaziçi ve Doğuş Universiteleri
Nüket Esen
Boğaziçi Üniversitesi
Walter Feldman
Pennsylvania Üniversitesi
Victoria R. Holbrook
Ohio State Üniversitesi
Celia Kerslake
Oxford Üniversitesi
Saliha Paker
Boğaziçi Üniversitesi
Sevda Şener
Ankara Üniversitesi
Hilmi Yavuz
Bilkent Üniversitesi
Sarah G. Moment Atiş
Wisconsin-Madison Üniversitesi
Eleazer Birnbaum
Toronto Üniversitesi
Robert Dankoff
Chicago Üniversitesi
İnci Enginün
Marmara Üniversitesi
Ahmet Evin
Sabancı Üniversitesi
Emine Gürsoy-Naskali
Marmara Üniversitesi
Joseph S. Jacobson
Utah Üniversitesi
Özdemir Nutku
Dokuz Eylül Üniversitesi
Jale Parla
Bilgi Üniversitesi
Barbara Walker
Texas Tech Üniversitesi
Ayşegül Yüksel
Ankara Üniversitesi

Abonelik

Journal of Turkish Literature (JTL) kitap olarak satılmaktadır, fiyatı 25 ABD Dolarıdır.

Yurtdışı abonelikler için ödemelerin yapıldığı adres:

Syracuse University Press
1600 Jamesville Avenue
Syracuse, NY 13244-5160
United States of America.

Türkiye’den abone olmak için ödemelerin yapıldığı hesap numarası:

Hesap No: 940000-3
Yapı Kredi Bankası
Bilkent Şubesi
06800 Bilkent, Ankara.
Türkiye’deki adreslere yapılacak gönderilerin posta masrafı, abonelik ücretine dahildir.

JTL’nin önceki sayılarını aynı fiyatla satın almak mümkündür.

Yazı Göndermek İçin

JTL Türk edebiyatının herhangi bir yönünü ve dönemini konu alan makalelere açıktır. Selçuklu, Osmanlı ya da modern dönemde üretilen yapıtların yanı sıra Orta Asya edebiyatı hakkında hazırlanacak çalışmalara yer vermekten memnuniyet duyulmaktadır.

Gönderilecek yazılar JTL’nin 2004 tarihli birinci sayısında yer alan (s.158-60) “Yazım İlkeleri”ne uygun olmalıdır. Yazılar, uluslararası bir hakemler kurulu tarafından, isimler kapalı olarak değerlendirilecektir.

JTL İngilizce olarak ve her türlü ortamda (bilgisayarla, daktilo ile ya da okunaklı el yazısıyla) yazılmış yazılar kabul edilmektedir. Bilgisayarda oluşturulan yazıların Microsoft® Word ile uyumlu olarak hazırlanması ve jtl@bilkent.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Daktilo ya da el yazısı ile hazırlanan yazılar aşağıdaki adrese posta ile ulaştırılmalıdır:

Journal of Turkish Literature
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
06800 Bilkent, Ankara, Türkiye.

Yazıyla birlikte 250 sözcükten oluşan bir özet ile makale yazarının özgeçmişi hakkında bilgiler içeren 150 sözcükten oluşan bir not bulunmalıdır.

Kitap tanıtım yazıları için özet ve özgeçmiş gönderilmesi zorunlu değildir; ancak varsa yazarın bağlı olduğu kurumun ismi ve mesleki unvanı bildirilmelidir. Tanıtım yazısı yazmak istenilen kitapla ilgili olarak JTL editörleri ile önceden görüşülmesi rica olunur.

JTL ekibi, derginin doğru bilgiler içermesine büyük önem vermekte ve bu konuda büyük çaba göstermektedir. Yine de, yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu sorumluluk kapsamında aranan özelliklerin başında, diğer kaynaklardan yapılan alıntıların aslının aynısı olması ve alıntı yapılan kaynakla ilgili bilgilerin ayrıntılı bir biçimde kaydedilmesi gelmektedir. Yayımlanmak üzere JTL’ye yazı gönderen herkesin bu sorumluluğu kabul ettikleri varsayılmaktadır.

İçindekiler

İkinci Sayı (2005)

EDİTÖRLER

Talât Sait Halman
Genel Yayın Yönetmeni
Laurent Mignon
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Arif Nat Riley, David Selim Sayers, Süreyya Elif Aksoy
Asistan Editörler

MAKALELER

The Poet and the Patron:
A Sociological Treatise Upon the Patrimonial State and the Arts
9
The Seyahatname of Evliya Çelebi as a Literary Monument
71
Images of the Woman in Turkish Drama
as Illustrated by the Plays of Adalet Ağaoğlu
85

ÖZEL BÖLÜM: DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ

A Multicultural Biography of an Era in The Other Side of the Mountain
93
Making History, Fiction, and Theory Reconcile:
An Aesthetic Reading of The Other Side of the Mountain
105

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

I, Hoca Nasreddin, Never Shall I Die
117
The Unreadable Shores of Love
121

YÂDİGÂRLAR

The Travels of Evliya Effendi
127

ANMA YAZILARI

Annemarie Schimmel (1922-2003)
145
James Stewart-Robinson (1928-2003)
151

Birinci Sayı (2004)

EDİTÖRLER

Talât Sait Halman
Genel Yayın Yönetmeni
Laurent Mignon
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Erkan Erginci, Arif Nat Riley, David Selim Sayers
Asistan Editörler

MAKALELER

Kenara Çekilmek: Çağdaş Türkiye'de Osmanlı Edebiyatı
9
Zamansal Dönüşümler: Saatin Tiktakları ve Romanın Taktikleri
33

ÖZEL BÖLÜM: MİHRÎ HATUN

Giriş: Yanıt Veremeyen bir Yazarla Çalışmak
45
Yüzyılları Aşan bir Aşk Macerası
49
Nicholas Martinovitch’ten Mihrî Hatun Üzerine bir Çalışma
51
On Beşinci Yüzyılın bir Türk Kadın Şairi: Mihrî Khâtûn
55

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

Istanbul Boy
117
Romantic Communist
123

YÂDİGÂRLAR

Çağdaş Türk Şiiri
131

ANMA YAZILARI

Andreas Tietze (1914-2003)
145
Warren Stanley Walker (1921-2002)
149